גיבורי העל של אדירי התכלת - israeli superheroes

פרופסור להט - פרופסור אריאל פידלמן
blaze - israeli super hero - logo
המגשר - אמציה חמציה
the mediator - israeli super hero - logo
קולטן - אל"מ אייל שחר
receptor - israeli super hero - logo
דוקטור זרוע - דוקטור ראובן בכר
branch - israeli super hero - logo
הדר - קרן אבוטבול
splendour - israeli super hero - logo
עצום - עופר מוקלבי
enourmouse - israeli super hero - logo
כפיר - יובל חרמון
young lion - israeli super hero - logo
האייל - משה רובצקי
swift - israeli super hero - logo
Show More
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Tumblr Social Icon
  • Google Classic

קומיקס אדירי התכלת גיבור על ישראלי

sky mights israel super hero

הדמויות בסדרה הן סימן מוכר של זנזוריה קומיקס עופר זנזורי אדירי התכלת. עצום הדר האייל כפיר המגשר, קולטן, דוקטור זרוע ופרופסור להט.

בקרו אותנו ב: אתר זנזוריה קומיקס, אתר הקלפים ואתר זנזי

עופר זנזורי - זנזוריה קומיקס